ODWOŁUJEMY SPOTKANIA DLA DZIECI

W związku z sytuacją epidemiologiczną odwołujemy Drogę Krzyżową dla dzieci i rodziców w piątki Wielkiego Postu oraz spotkania z udziałem dzieci w ramach przygotowania do I Komunii św. Decyzję taką podjął również
ks. proboszcz parafii farnej.

ks. Krzysztof Makosz

proboszcz