Ogłoszenia parafialne 06.03.2022

 1. Serdeczne Bóg zapłać składam wszystkim, którzy w minioną niedzielę i w Popielec wsparli zbiórkę na pomoc dla Ukraińców, którzy jako wojenni uchodźcy przyjechali do Polski. Zebraliśmy i przekazaliśmy na konto Caritas 13.081 zł. Dziękuję też Parafianom, którzy uczestniczyli w zbiórkach organizowanych w różnych miejscach w Grodzisku i w Słocinie. 
 2. Niestety wojna na Ukrainie trwa nadal. Poważnie zagrożony jest pokój na całym świecie, dlatego nie powinniśmy siedzieć z założonymi rękami. Podejmujemy więc modlitwę różańcową w intencji pokoju. Pod chórem są wyłożone listy. Osoby, które chciałyby się modlić każdego dnia w domu, w określonych godzinach (jedna „zmiana” to pół godziny) bardzo proszę o wpisywanie się na te listy. Na daną godzinę może się wpisać więcej osób. Pięknie byłoby, gdyby udało się różańcem wypełnić całą dobę, wtedy byłby to różaniec nieustający. Oczywiście można się też włączać w tę modlitwę spontanicznie – w rodzinach, czy samotnie. 
 3. Różaniec za zmarłych objętych wymieniankami rocznymi, jutro o g. 17, potem o g. 17.30 Msza św. w ich intencji. 
 4. Droga Krzyżowa – tylko jedna – w piątek o g. 17.30 i zaraz po niej msza św.
 5. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedzielę o 14.30 i msza św. o 15.
 6. Zbiórka krwi dzisiaj od g. 9 do 15 przy naszym kościele.
 7. Katecheza dla narzeczonych, tzw. kurs przedmałżeński odbędzie się w dniach 18 – 20 marca w auli Szkoły Podstawowej nr 2. Początek i zapisy w piątek, 18 marca o g. 18.
 8. W Wielkim Poście tradycyjnie składamy daninę diecezjalną, która jest przeznaczona na utrzymanie centralnych instytucji archidiecezji (kuria, sąd duchowny, muzem, archiwum, seminarium i Caritas). W tym roku wysokość daniny wynosi 1,70 zł od osoby. Proszę ją składać w zwykłych kopertach, z podaniem wewnątrz nazwiska, adresu i ilości osób w rodzinie, do skarbony pod chórem. Będę też wdzięczny za dołączenie dobrowolnej ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, ubezpieczenie obiektów sakralnych oraz opłacenie ogrzewania.
 9. Za tydzień przed kościołem ogólnopolska zbiórka na dzieło pomocy misjonarzom „Ad Gentes”.
 10. Także za tydzień rozpoczniemy nasze wielkopostne rekolekcje parafialne, które potrwają do środy. W tym roku poprowadzę je osobiście. Szczegółowy plan podam w następną niedzielę.
 11. Zmarła śp. Iwona Raczyńska z OWP – pogrzeb już się odbył. Dobry Jezu…