Ogłoszenia parafialne 20.11.2022

  1. Spotkanie młodzieży klas VII w ramach przygotowania do Bierzmowania we wtorek po mszy św. w kościele. Przy okazji wyjaśniam, że spotkania i Roraty „zaliczamy” w naszym kościele, natomiast spowiedź – w jakiejkolwiek parafii.
  2. Za tydzień rozpoczyna się Adwent. W tym czasie Fundacja Małych Stópek zaprasza do akcji Paczuszka dla maluszka. W kościele znajdzie się choinka z bombkami informacyjnymi, które można będzie zabierać, a w zamian przynosić dary pod choinkę. W tym roku dary z grodziskich parafii trafią do DPS-u we Wschowie. Największe potrzeby to dziecięce pampersy w każdym rozmiarze, chusteczki nawilżane i środki czystości. Mogą być też słodycze.
  3. Intencje mszalne na cały przyszły rok i wymienianki roczne można zamawiać w godzinach otwarcia biura parafialnego, czyli w poniedziałek i czwartek po mszy św.
  4. Roraty odprawiać będziemy od przyszłego poniedziałku o godz. 17.30. Dzieci już dzisiaj proszę o przygotowanie lampionów.
  5. Pod chórem można nabyć nasze parafialne kalendarze ścienne na przyszły rok. Cały dochód zasili konto rozbudowy kościoła. Cena kalendarza – 5 zł. Opłatki i świece wigilijne będą do nabycia od następnej niedzieli.
  6. Z okazji wspomnienia Św. Cecylii (we wtorek) – Patronki muzyki kościelnej serdecznie dziękuję osobom, które dbają o piękno liturgii w naszym kościele właśnie pod względem muzycznym, a więc Panom Organistom – Tadeuszowi i Mateuszowi, Pani Kasi, zespołowi Faustyna Band i Faustynkom. Msza Św. w ich intencji będzie we wtorek.
  7. Wyjaśniam też, że na podstawie prawa kanonicznego ciąży na mnie, jako na proboszczu, obowiązek odprawiania mszy św. za żyjących i zmarłych parafian w każdą niedzielę i niektóre święta. Dlatego jeśli taka msza św. jest odprawiana, to nie oznacza to braku intencji na dany dzień i nie można tej mszy św. zamawiać w jakiejś innej intencji.
  8. W bieżącym roku przypada 90. rocznica Wielkiego Głodu na Ukrainie, jednej z najokrutniejszych zbrodni dokonanych przez reżim sowiecki, której kulminacja przypadła na lata 1932-1933.  Ludobójstwo dokonane przez Rosję pochłonęło – wg różnych szacunków – od 3 do 10 mln ofiar, w tym również Polaków. W przyszłą niedzielę – we wszystkich kościołach w Polsce – pragniemy modlić się w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie oraz w intencji wszystkich ofiar tamtej zbrodni.

 

     KOMUNIKAT  PRZEWODNICZĄCEGO  KONFERENCJI  EPISKOPATU  POLSKI

 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, 

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.

 Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny. Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II. Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw. Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju 

 

                                                                  + Stanisław Gądecki

                                                                  Arcybiskup Metropolita Poznański

                                                                  Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski