Modlitwa w intencji powołań

4 kwietnia 2019 naszą parafię nawiedzili klerycy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu z roku propedeutycznego (przez rok mieszkają w Nadziejewie niedaleko Środy Wlkp.). Uczestniczyli ze swym przełożonym, ks. Przemysławem Tyblewskim, we Mszy św., po niej w adoracji Najświętszego Sakramentu. Był to ważny moment dla naszej wspólnoty parafialnej, ponieważ w grupie alumnów znajduje się również nasz parafianin, Jakub Kaczmarek. Po wspólnej modlitwie zostali jeszcze niektórzy parafianie, by porozmawiać z klerykami. Wykorzystaliśmy ten moment na zrobienie pamiątkowego zdjęcia. Jesteśmy wdzięczni przełożonym seminaryjnym „za to wspaniałe dzieło, które na pewno przyniesie owoc” (jak stwierdziła jedna osoba, która uczestniczyła w wydarzeniu).