Spowiedź przedświąteczna

W naszej parafii planujemy spowiedź przedświąteczną z udziałem księży spoza naszej parafii w sobotę, 27 III 2021 w następujących godzinach:

10.00-10.30; 11.00-11.30; 15.30-16.00; 16.30-17.00; 19.30-20.00.

Będzie także możliwość spowiedzi mobilnej na parkingu przed kościołem w tych samych godzinach: osoby chętne będą podjeżdżać samochodem i spowiadać się przez opuszczoną szybę lub na świeżym powietrzu.

Spowiedź w Słocinie tradycyjnie od godz. 16.00.