Udział we Mszy św. w naszej parafii

W związku z decyzją organów państwowych, we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.
Zachęcam, by pozostać w swoich domach i łączyć się duchowo z Ofiarą Chrystusa.

Postarajmy się, by Ci, którzy zamówili intencję mszalną mogli wziąć udział we Mszy św.

Na Mszę św. wchodzimy przez drzwi zakrystii!

„Jednocześnie kolejny raz zachęcamy wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach”. ks. Abp Metropolita Poznański Stanisław Gądecki