Eucharystia – I Komunia Święta

Dziecko powinno co tydzień uczęszczać na Mszę św. niedzielną oraz brać udział w katechezie szkolnej.

Spotkanie z rodzicami dzieci – 18.03.2019 o godz. 19.00 w salce przy biurze parafialnym.

Harmonogram przygotowania do uroczystości I komunii św.:

1 IV 2019, godz. 19.00 – spotkanie z rodzicami

6 IV 2019, godz. 16.00 – Msza św. z dziećmi i rodzicami

I spowiedź: 17 IV 2019 (Wielka Środa), godz. 16.00

25 IV 2019, godz. 19.00 – spotkanie z rodzicami

11.05.2019, 16.00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych (przynosimy świecę chrzcielną i książeczki do nabożeństwa)

13, 15, 16 V 2019, godz. 18.45 – próby przed I komunią św.

II spowiedź: 17 V 2019, godz. 16.00

spowiedź rodziców i gości: 18 V 2019, godz. 20.00

Uroczystość I komunii św. – 19.03.2019, godz. 10.45 (zbiórka przed kościołem)

20 – 25 V 2019, godz. 17.30 – Biały Tydzień  (25 V – pielgrzymka do Sanktuarium MB)