Małżeństwo

Formalności przedślubne

Najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu narzeczeni zgłaszają się do biura parafialnego z następującymi dokumentami:

1. W przypadku gdy narzeczeni nie mieszkają w tutejszej parafii, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii, należy dostarczyć zgodę na sakrament od Księdza Proboszcza z parafii zamieszkania (wystarczy od jednej ze stron) lub licencję (wówczas dokumenty kompletuje się w parafii zamieszkania, a na tej podstawie wystawia się wspomnianą licencję)

2. Akt chrztu obojga narzeczonych (aktualny, tzn. nie starszy niż trzy miesiące). Nie jest on wymagany, jeżeli narzeczony(a) został(a) ochrzczony(a) w parafii, gdzie zostanie zawarty związek małżeński

3. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły średniej

4. Dowody osobiste narzeczonych

5. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej

6. Zaświadczenie o uczestnictwie spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych

7. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego należy dostarczyć dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (należy to uczynić nie wcześniej niż trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu ze względu na urzędową ważność dokumentu)

8. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny dokument, w przypadku wdowców i wdów konieczny jest również akt zgonu zmarłego małżonka

UWAGA!

• termin spotkania – (spisanie protokołu przedmałżeńskiego) należy wcześniej uzgodnić telefonicznie lub osobiście. W kolejności narzeczeni uczestniczą jeszcze później w dwóch dodatkowych spotkaniach: na temat codziennego życia wartościami i wiarą oraz w spotkaniu liturgicznym tuż przed ślubem.

• do spisania protokołu nie są wymagane wszystkie dokumenty. Niezbędne to poz. nr 1,2,3,4; pozostałe narzeczeni donoszą sukcesywnie.

W Polsce funkcjonuje zakaz państwowy i kościelny zawierania  małżeństwa przez osoby,  które nie ukończyły 18 roku życia. Dla mężczyzny zwolnienie od tej  granicy wieku nie jest przewidziane. Kobieta, która ukończyła 16 rok życia może uzyskać zgodę Sądu Opiekuńczego na zawarcie małżeństwa. W takim przypadku potrzebna jest również dyspensa Biskupa Ordynariusza miejsca.