Ministranci

W sobotę, 14.07.2019 – zbiórka o godz. 10.00. Przyjdźcie w stroju sportowym.

Przypominam o służeniach w tygodniu.

Króluj nam Chryste!

ks. proboszcz