Ministranci

W sobotę, 18.05.2019 – zbiórka ministrantów o godz. 9.00 w salce .

Króluj nam Chryste!

ks. proboszcz