Ministranci

W sobotę, 9 III – zbiórka ministrantów o godz. 9.00 na salce .

Króluj nam Chryste!

ks. proboszcz