Scholka dziecięca „Faustynki”

Próba Faustynek we wtorek o g. 17.15 Zapraszamy chętne dzieci (dziewczynki i chłopców) do wspólnego śpiewu na chwałę Pana Boga.