Domowa Liturgia Słowa

Liturgia domowa

W najbardziej dogodnej porze niedzieli (najlepiej po południu) rodzina gromadzi się razem przy stole, na którym znajdują się: świeca oraz Pismo Święte. Liturgię powinien prowadzić ojciec rodziny (w razie nieobecności – matka).

Liturgia domowa zawiera:

Znak krzyża, modlitwę do Ducha Świętego, odczytanie fragmentu z Pisma świętego, rozmowę z dziećmi na temat odczytanego fragmentu, możliwość zadawania pytań przez dzieci, spontaniczną modlitwę o potrzebne łaski dla zebranych (każdy może podać swoją intencję i powiedzieć Ciebie prosimy – wszyscy odpowiadają Wysłuchaj nas Panie), modlitwę Ojcze nasz, znak pokoju (może być przez skłon głowy, podanie ręki lub pocałunek w dwa policzki), modlitwę końcową i błogosławieństwo rodziców (położenie obu rąk na głowie dziecka i znak krzyża na czole).

Można wypracować rodzinny schemat – najważniejsze elementy to lektura Pisma świętego, rozmowa o tym co Pan Bóg do nas mówi przez ten fragment i wspólna modlitwa.

W niedzielę, 22.03.2020 niedzielna Ewangelia: J 9, 1-41

Przykładowy schemat liturgii domowej:

https://www.nazaret24.pl/downloads/liturgia_domowa.pdf

/