Bierzmowanie

14 czerwca 2021 w naszej parafii ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki udzielił sakramentu bierzmowania 48 młodym.
W roku pandemii było tylko dwóch świadków – Magdalena i Piotr Lusinowie, którzy ponad rok spotykali się z młodzieżą w ramach przygotowań do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Bardzo dziękujemy naszym animatorom za pracę z młodymi. Podczas Mszy św. wielu młodych złożyło dobrowolne przyrzeczenie wolności od narkotyków lub czystości przedmałżeńskiej. W uroczystości pomagał ks. Robert Rembecki, prezbiter wędrowny Drogi Neokatechumenalnej.